Nếu xe nâng của bạn không khởi động bạn kiểm tra bằng cách mang một chiếc bình ắc quy được nạp no điện, sau đó thay thế nó vào và đề thử. Nếu xe nâng có kéo được máy mà không đủ để tải nổ máy thì bạn xem lại một lần nữa bình ắc […]