Bước 1: Kiểm tra tình trạng ắc quy Kiểm tra tình trạng bình xem có phồng rộp hay không. Kiểm tra tình trạng đầu cực các điểm nối có han rỉ hay ăn mòn hay không. Kiểm tra mức dung dịch điện phân của từng cells trong bình. Kiểm tra tỷ trọng chất điện phân […]