Truyền động thuỷ lực thể tích là phương án truyền lực cho xe nâng hàng phù hợp với thực tế nhất. Với phương án này bạn có thể vừa sử dụng hệ thống thuỷ lực vừa thực hiện truyền lực, mặt khác ta lại có thể tận dụng luôn bơm thuỷ lực của hệ thống […]