Xe nâng là một chiếc xe tải công nghiệp hỗ trợ được sử dụng để nâng và vận chuyển vật liệu nhằm giúp tiết kiệm thời gian, cống sức cho người lao động. Các xe nâng hạng hiện đại đã được phát triển vào những năm 1920 bởi các công ty khác nhau bao gồm […]