Xe nâng hàng hay còn gọi là forklift là một chiếc xe tải công nghiệp được sử dụng để nâng và vận chuyển vật liệu, hàng hóa, trở thành một phần không thể thiếu các thiết bị trong sản xuất và kho hoạt động. Xe nâng hàng hiện đại được phát triển vào những năm 1920 […]