Trong quá trình vận hành, tài xế lái xe nâng đã không tuân thủ các quy tắc an toàn gây nên hộp số bị hư hỏng; tài xế vận hành chuyển số đột ngột. Trong hộp số tự động của xe nâng Nissan có 3 chế độ chuyển số: chuyển số tới, trả về số […]