Sử dụng xe nâng hàng như thế nào khi công nhân làm việc trên cao là câu hỏi được quan tâm trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là hàng quá khổ quá tải. Công nhân làm việc với xe nâng hàng an toàn thì không được đứng lên trên pallet hoặc hàng […]