Nhằm mục đích phục vụ cho nhu cầu khách hàng. Công ty chúng tôi có các dịch vụ sau: Bảo dưỡng thiết bị và nhận sửa chữa, bảo trì đến tận nơi. Cho thuê xe và thiết bị. Mua bán các phụ tùng và thiết bị cũ. 5 / 5 ( 33 votes )