Bảo dưỡng xe nâng

Nhằm mục đích phục vụ cho nhu cầu khách hàng. Công ty chúng tôi có các dịch vụ sau:

  • Bảo dưỡng thiết bị và nhận sửa chữa, bảo trì đến tận nơi.
  • Cho thuê xe và thiết bị.
  • Mua bán các phụ tùng và thiết bị cũ.